Otwarcie laboratoriów CENAGIS w Józefosławiu!

21 czerwca 2023 odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów CENAGIS (Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) w Jóżefosławiu. W ten sposób zakończono projekt realizowany od 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W uroczystości otwarcia CENAGIS, poza pracownikami naszego Wydziału, wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, na czele z Rektorem PW prof. Krzysztofem Zarembą, władze gminy Piaseczno oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji oraz firm, bez których otwarcie Centrum nie byłoby możliwe. Otwarcie CENAGIS jest ważnym dniem nie tylko dla Wydziału GiK, ale dla całej Politechniki Warszawskiej.

W skład infrastruktury CENAGIS wchodzą:

  • centrum obliczeniowe (infrastruktura chmurowa), pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych
  • laboratoria testowania i kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych oraz testowania aplikacji nawigacyjnych (w tym laboratoria VR/AR)
  • laboratoria analiz GNSS
  • laboratorium grawimetryczne

Zachęcamy do odwiedzin strony Centrum https://cenagis.pw.edu.pl/, gdzie można znaleźć więcej informacji o powstałej infrastrukturze oraz o możliwościach współpracy.

Uroczyste przecięcie wstęgi w Obserwatorium w Jóżefosławiu

Dariusz Gotlib, Prodziekan WGiK - Pomysłodawca i Kierownik Projektu

JM Rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba podczas uroczystości otwarcia Centrum w gmachu CZIiTT PW

dr hab. inż. Ryszard Szpunar wygłaszający prezentację w trakcie uroczystości otwarcia Centrum w gmachu CZIiTT PW