Podwójne dyplomowanie z Politechniką Lwowską

W ostatnich dniach udało się dopiąć formalności i podpisano umowę podwójnego dyplomu między Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geodezji Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. Umowa ta daje szansę odbycia jednych studiów uwzględniających mobilność studencką, a otrzymania dwóch dyplomów uczelni dzięki wzajemnego honorowaniu efektów kształcenia i uznania wysokiego poziomu nauczania w obu uczelniach. Kierunki objęte podwójnym dyplomem to: geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej oraz geodezja i gospodarka gruntami na Politechnice Lwowskiej.

Umowa podwójnego dyplomowania między Politechniką Warszawską a Lwowską dotyczy studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunków geodezji i kartografii PW oraz geodezji i gospodarki gruntami. Studenci nie ponoszą opłat za studia na uczelni goszczącej. Posiadają pełnię praw studenckich będąc zagranicą. Program podwójnego dyplomowania obejmuje 1 semestr nauczania na Politechnice Lwowskiej z uwzględnieniem zajęć realizowanych zdalnie oraz 2 semestrów na Politechnice Warszawskiej. Studenci realizują program równoważny ok. 120 ECTS w zależności od różnic programowych wynikających z bogatej oferty specjalności obu uczelni (każda z Politechnik posiada 7 specjalności na studiach magisterskich).

Podwójne dyplomowanie to zaawansowana forma współpracy dwóch uczelni, która daje możliwość studentom na zdobycie w czasie ich studiów drugiego dyplomu uczelni zagranicznej, a co za tym idzie na zwiększenie ich szans na atrakcyjną pracę po studiach - mówi dr Krzysztof Bakuła, koordynator programu i prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej - Rozpoczynając współpracę w ramach projektu strategicznej współpracy, widząc ogromne podobieństwa struktury Instytutu Geodezji we Lwowie i Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz podobnie podzielone specjalności studiów magisterskich, od razu przyszło nam do głowy zawarcie umowy podwójnego dyplomowania. Nie przyszło to jednak łatwo, gdyż najpierw przez kilka semestrów realizowane były różnorodne mobilności kilkunastu studentek, by uczelnie dobrze się poznały. Wtedy przystąpiliśmy do negocjacji umowy podwójnego dyplomowania. W obecnym semestrze pierwsza studenta realizuje podwójny dyplom obu politechnik.

Podwójne dyplomowanie jest jednym z zadań kompleksowego projektu współpracy bilateralnej pt. "Rozwój strategicznej współpracy Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej w zakresie geomatyki" realizowanego w ramach Partnerstw Strategicznych finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Pracownicy obu uczelni poza rozwojem współpracy badawczej, realizują mobilności, wspólne badania prowadzące do wspólnych wystąpień konferencyjnych, publikacji i wniosków projektowych. Całość zakończyć się ma konferencją podsumowującą partnerstwo w czerwcu 2024 i podjęciem decyzji co do strategii współpracy długoterminowej.