Projekt CapaCITIES na Konferencji Misji Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast

W dniach 25-26 maja w Walencji odbyła się konferencja poświęcona europejskiej misji neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast „Empowering Cities - The Climate-Neutral and Smart Cities Mission in Action”, na której nie zabrakło polskiego zespołu CapaCITIES, którego zadaniem jest wspieranie misji miast w Polsce.

W tym roku wydarzenie odbyło się w ramach Klimatycznego Tygodnia w Walencji, tegorocznej Zielonej Stolicy Europy. Dwa dni interesujących wystąpień i dyskusji pozwoliły na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w ramach wdrażania misji w Europie, a także na wskazanie kolejnych wyzwań stojących m.in przed polskimi miastami: Krakowem, Łodzią, Warszawą, Wrocławiem, Rzeszowem w MissionCities.

Dr inż. Katarzyna Rędzińska z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, kierownik projektu po stronie Politechniki Warszawskiej, prezentowała doświadczenia polskiego zespołu na wydarzeniu towarzyszącym „Unleashing a Research Agenda for the EU Mission „Climate Neutral and Smart Cities”.

Wiedza zdobyta podczas wydarzeń z pewnością przyczyni się do efektywnego podejmowania dalszych kroków przez zespół CapaCITIES w Polsce.

Zespół CapaCITIES w Polsce tworzą Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Politechnika Warszawska.

Więcej informacji na temat Misji Miast i projektu CapaCITIES:

 
 
Zdjęcia z obrad podczas konferencji w Walencji w dniach 25-26 maja 2024