REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w ramach II tury rekrutacji  na studia stacjonarne I stopnia kierunki Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformatyka, którzy nie złożyli dokumentów  na inne kierunki w ramach tury I, składają dokumenty w dniach  21-23 lipca br. w g. 9-15 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskie pl. Politechniki 1 w Dużej Auli przy s. 41.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów są zawarte na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w ramach II tury rekrutacji  na studia stacjonarne I stopnia kierunki Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformatyka, którzy złożyli dokumenty na inne kierunki w ramach tury I, otrzymają listownie informacje o wpisaniu na listę studentów na kierunek na który zostali zakwalifikowani w ramach tury II. Osoby te nie muszą ponownie składać dokumentów.

Telefon/kontakt do rekrutacji: 22 234 7225