REKRUTACJA - XVI edycja SP Systemy Informacji Przestrzennej

Cel główny:
poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.

Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.
Cel ten jest realizowany poprzez poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do korzystania i tworzenia SIP oraz posługiwania się technologiami SIP.

Więcej informacji o rekrutacji i opłatach >>>

Zajęcia wykładowe i laboratoryjne obejmują tematykę:

  •     podstaw teoretycznych i technologii SIP,
  •     źródeł danych dla SIP,
  •     oprogramowanie dla SIP,
  •     baz danych przestrzennych,
  •     analiz przestrzennych i modelowania,
  •     metody wizualizacji danych,
  •     infrastruktury danych przestrzennych, INSPIRE,
  •     aspektów prawnych SIP,
  •     przykładów zastosowań SIP.

Praca końcowa polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP użytecznego dla instytucji, która skierowała słuchacza na studium.