REKRUTACJA - XX edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Nowa ścieżka kariery zawodowej
Jeżeli posiadacie wyższe wykształcenie z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata, zapraszamy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami, prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Rekrutacja TRWA!!!

Więcej informacji na stronie:
https://www.sp.gik.pw.edu.pl/Zarzadzanie-Nieruchomosciami/Rekrutacja-ZN-2024-2025