REKRUTACJA - XXVIII edycja SP Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości
(od 1992 roku na rynku)
Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Więcej informacji o rekrutacji>>>
Opłaty >>>