Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów.

Perspektywy 2020 >>>

------------------------------------------------

Uczelnie techniczne 2020

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 2019 2018 WSK
1 Politechnika Warszawska 1 1 78.9
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 2 77.2
3 Politechnika Wrocławska 3 3 65.6

Kierunki techniczne

Geodezja i Kartografia 2020
Miejsce 2020 Nazwa uczelni WSK
1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 100
2 Politechnika Warszawska 97.7
3 Politechnika Gdańska 85.8
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 85.7
5 Politechnika Wrocławska 85.0

Kierunki społeczne

Gospodarka przestrzenna 2020
Miejsce 2020 Nazwa uczelni WSK
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100
2 Uniwersytet Warszawski 91.9
3 Politechnika Warszawska 88.4
4 Uniwersytet Gdański 81.3
5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 79.8