Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów.

Perspektywy 2020 >>>

------------------------------------------------

W dniu 9 września 2020 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusz Walo, Prof. uczelni z rąk JM Rektora

Uczelnie techniczne 2020

Miejsce 2020 Nazwa uczelni 2019 2018 WSK
1 Politechnika Warszawska 1 1 78.9
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 2 77.2
3 Politechnika Wrocławska 3 3 65.6

Kierunki techniczne

Geodezja i Kartografia 2020
Miejsce 2020 Nazwa uczelni WSK
1* Politechnika Warszawska 100
1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 97.3
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 94.1
3 Politechnika Gdańska 86.4
5 Politechnika Wrocławska 85.6
6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 74.5
7* Politechnika Koszalińska 63.5
7 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 60.1
8* Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 61.0

Kierunki społeczne

Gospodarka przestrzenna 2020
Miejsce 2020 Nazwa uczelni WSK
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100
2 Uniwersytet Warszawski 91.9
3 Politechnika Warszawska 88.4
4 Uniwersytet Gdański 81.3
5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 79.8