Relacja z jubileuszowej edycji Dnia Teledetekcji

12 grudnia 2022 roku odbyła się XX edycja Dnia Teledetekcji, organizowanego przez Stowarzyszenia Studentów GEOIDA razem z Zakładem Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło wiele osób, zarówno ze strony studentów, jak i pracowników dydaktycznych.

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. w murach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się jubileuszowa – XX edycja Dnia Teledetekcji. W tym roku odbywała się ona pod hasłem: „Teledetekcja we współczesnym świecie – wyzwania przyszłości”. Gospodarzami wydarzenia byli wspólnie pracownicy Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej oraz studenci ze Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA, wspierani – jak zawsze – przez pomysłodawczynię tego wydarzenia: Prodziekan ds. Organizacji i Nauki, dr hab. inż. Katarzynę Osińską-Skotak, prof. PW.

Konferencję, prowadzoną przez studentów z GEOIDY Wojciecha Szłapackiego i Weronikę Ryl, otworzyła Prodziekan dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, która wygłosiła wykład inauguracyjny, w którym przedstawiła zarys historii Dnia Teledetekcji.

W ramach pierwszego panelu: „Spojrzenie w przeszłość i co dalej?”, wystąpiło trzech prelegentów. Pierwszy z nich – dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK – kierownik Zespołu Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych – przygotował wystąpienie pt. „Od mapy obrazowej do klasyfikacji i co dalej?”. Dzieje narzędzi urzędników statystycznych przedstawiła Anna Ślachciak z Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego w swoim wystąpieniu: „Od kwestionariusza do satelity, czyli jak zmieniały się narzędzia statystyków”. Panel zwieńczył płk dr inż. Rafał Dąbrowski z Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach, który zajął się przemianami rozpoznania obrazowego w referacie „Rozpoznanie obrazowe wczoraj i dziś”. Warto dodać, iż po poszczególnych wystąpieniach swoimi przemyśleniami, ciekawostkami, ale i anegdotami dzielił się prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz.

Po przerwie nadszedł czas na spojrzenie w przyszłość, w czym pomogli przedstawiciele trzech prężnie działających firm. Na początku Jarosław Bajer i Szymon Glinka z Creotech Instruments przedstawili wykorzystanie teledetekcji oraz technik przetwarzania i segmentacji obrazu w projekcie SAMPLE (System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji). Następnie Iuliia Marushchak, reprezentująca KP Labs, zabrała nas w kosmos z referatem pt. „Jak inteligentne satelity zmieniają sektor obserwacji Ziemi?”, skąd na Ziemię sprowadził nas dr Dariusz Tanajewski z Four Point sp. z o.o., który przedstawił „Monitoring obiektów i terenów górniczych w oparciu o otwarte dane satelitarne”.
Po panelach został przeprowadzony Telethon, czyli specjalny konkurs, dzięki któremu mogliśmy poznać studenckie spojrzenie na to jak jeszcze można wykorzystać dane teledetekcyjne. Na koniec wiedza studentów została sprawdzona w teledetekcyjnej wersji teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Nagrody w konkursach ufundowały firmy OPEGIEKA oraz Akademia UAV.

Wśród Patronów Honorowych wydarzenia znaleźli się: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW, Polska Agencja Kosmiczna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Mamy nadzieję, że doczekamy się kolejnych jubileuszów Dnia Teledetekcji – wydarzenia, które zapisało się już w historii Wydziału i Stowarzyszenia. Tymczasem dziękujemy wszystkim prelegentom, partnerom oraz uczestnikom za obecność i wsparcie.