Uroczysta Inauguracja

Zapraszamy na transmisję on-line

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Dużej Auli PW

odbędzie się 30 września 2021, godzina 10:00

Z uwagi na ograniczenia w organizacji zgromadzeń publicznych, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19 w uroczystości może wziąć udział ograniczona liczba osób.
Uprzejmie prosimy  osoby zaproszone o potwierdzenie udziału, a absolwentów i przyjaciół Wydziału o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Geodezji i Kartografii PW do dnia 10 września 2021 r

Po tym terminie będziemy się kontaktować z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa w uroczystości.

Link do rejestracji na uroczystość w trybie stacjonarnym: https://forms.office.com/r/1gdYZiB36E

Z uwagi na nieprzewidywalny charakter pandemii Covid-19 Uroczystości Centralne odbędą się w formie hybrydowej, z transmisją on-line (transmisja - bez rejestracji).

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • - Hymn Państwowy
 • - Powitanie Gości
 • - Wystąpienie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii (100 lat działalności Wydziału Geodezji i Kartografii PW)
 • - Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
 • - Nagrody JM Rektora PW
 • - Odznaki honorowe Wydziału Geodezji i Kartografii PW
 • - Wystąpienia Gości
 • - Wystąpienia Partnera Strategicznego i Partnerów Platynowych
 • - Złote dyplomy
 • - Immatrykulacja
 • - Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 • - Nagrody i wyróżnienia Dziekana dla studentów
 • - Wykład inauguracyjny pt. „Geodezja 4.0 – szanse i wyzwania” wygłoszony zostanie przez dr. inż. Pawła Michalaka
 • - Gaudeamus

Serdecznie zapraszamy do udziału.