Wyjazd studentów Wydziału do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniach 25-27 maja 2022 czworo studentów specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej oraz jeden student specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu hydrograficznym w Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Katedrę Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW. Pierwszego dnia studenci naszego Wydziału mogli  poznać podstawowe zasady pomiarów hydrograficznych, zakres treści i zastosowania map morskich. Drugi dzień to rejs po Zatoce Gdańskiej na okręcie hydrograficznym  ORP „Arctowski” i poznawanie zasad używania sond hydrograficznych. W trzecim dniu  przeprowadzono wstępne szkolenia na symulatorach systemu informacji morskiej ECDIS i można było zapoznać się z symulatorami mostków kapitańskich. Na koniec studenci mieli okazję na zwiedzanie łodzi podwodnej i przypomnienie sobie podstaw astronawigacji w planetarium AWM.

Organizatorem i opiekunem wyjazdu dla grupy studentów PW był profesor Dariusz Gotlib. W szkoleniu uczestniczyli także studenci z UWM i WAT.

Szczególne podziękowania za świetną organizację i zaangażowanie należą się wielu pracownikom AWM, ale w szczególności kierownikowi Katedry  kmdr por. rez. dr inż. Artura Grządzielowowi oraz dowódcy okrętu hydrograficznego  ORP „Arctowski” kmdr ppor. Marcinowi Gronkowi.