Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W dniu 17 listopada 2022, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbył się Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Jury wyłoniło następujących Laureatów:

W kategorii praca inżynierska/licencjacka:

1. miejsce  Karolina Barbara Zdunek
2. miejsce Anna Kozłowska
3. miejsce Kacper Sobczak

W kategorii praca magisterska:

1. miejsce  Anna Pawlicka
2. miejsce Jordan Wilk
3. miejsce Patryk Biernacik

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Laureatów konkursu wyłoniono spośród grona 10 finalistów, wybranych w pierwszym etapie konkursu.

 Finaliści XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji
  Autor Tytuł pracy Rodzaj Opiekun
1 Iga Ajdacka Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych magisterska dr inż Izabela Karsznia
2 Pawel Kucharczyk Przygotowanie środowiska testowego dla wybranych okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontekście zastosowań geoinformacyjnych inżynierska dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
3 Maksymilian Gut Opracowanie wizualizacji kartograficznej działań zbrojnych na przykładzie wybranych wydarzeń historycznych magisterska dr inż. Paweł Kowalski
4 Jordan Wilk Wpływ zagospodarowania przestrzennego na krajobraz dzwiękowy miasta Lublin magisterska dr Szymon Chmielewski
5 Karolina Barbara Zdunek Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawłoci (Solidago spp.) licencjacka dr hab. Bogdan Zagajewski
6 Wiktoria Księżak Multimedialna wizualizacja 3D walorów turystycznych starej części Turku magisterska prof. zw. dr hab. Beata Medyńska-Gulij
7 Anna Pawlicka Dostępność Kampusu Morasko dla służb ochrony zdrowia i życia społeczności akademickiej magisterska prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
8 Patryk Biernacik Analiza porównawcza wybranych metod geostatystycznych do modelowania powierzchni dna wybranego akwenu wodnego magisterska dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. PM
9 Anna Kozłowska Ocena możliwości rozwoju energetyki solarnej na obszarze gminy Łobżenica z wykorzystaniem technologii GIS inżynierska dr Radosław Golba
10 Kacper Sobczak Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych licencjacka dr Izabela Gołębiowska