Kierunek Geodezja i Kartografia na naszym Wydziale najlepszym spośród kierunków geodezyjnych w Polsce

W ogłoszonych właśnie wynikach rankingu Perspektywy, kierunek Geodezja i Kartografia na naszym Wydziale, już po raz 5. z rzędu, wybrany został najlepszym kierunkiem geodezyjnym w Polsce. Politechnika Warszawska, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła najwyższe miejsce w kategorii uczelni technicznych, a także 3. miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Kierunek Gospodarka Przestrzenna, tym razem, po ubiegłorocznym zwycięstwie w swojej kategorii, zajął 4 miejsce.

Ranking dla kierunku Geodezja i Kartografia
Ranking dla kierunku Gospodarka Przestrzenna
Ranking uczelni technicznych