17.06.2021 r. (czwartek) – egzamin z języków obcych

17.06.2021 r. (czwartek) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2