Spotkanie nt. pracy BGiK m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
zapraszam na zajęcia z Geodezyjnej Obsługi Inwestycji, będzie to spotkanie zdalne nt. pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy.

Spotkanie odbędzie się 19.05 (wtorek) godz. 12.00 w MS Teams, do spotkania można dołączyć za pomocą linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a24a4915425c2482ebc92e13f76c089d4%40thread.tacv2/1589397630984?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2249884544-ca11-41fc-9b8b-997d08a409bc%22%7d