Rekrutacja na studia I stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z Naszymi kierunkami:

O kierunku Geodezja i Kartografia

O kierunku Gospodarka Przestrzenna

O kierunku Geoinformatyka

Więcej informacji na temat REKRUTACJI na studia I Stopnia>>>

STUDIUJ na GiKu !!!