Rekrutacja - niestacjonarne II st.

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w październiku 2021 r.

będzie prowadzona według poniższego harmonogramu  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3.08 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
27.08 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
3.09 ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
   

Kandydaci w terminie od 3 do 27 sierpnia po zarejestrowaniu się internetowym poprzez www.zapisy.pw.edu.pl, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają niezbędne dokumenty w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Gmachu Głównym PW w p. 127 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 20 lutym 2021 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub oświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • dokument tożsamości (do wglądu).

 

Pozostali kandydaci składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy kandydatów, którzy nie mają legitymacji PW.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia