Dokumenty

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w USOSweb w zakładce DLA STUDENTA > Podania ePW.

Obecnie można złożyć:
• podanie o wydanie zaświadczenia o statusie studenta

• prośba o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku innym niż język studiów

Uwaga: Jeżeli plik posiada dwie strony, powinien być wydrukowany dwustronnie (jeden arkusz papieru A4).

Podanie o rejestrację na semestr/rok studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację przedmiotów awansem

Formularz wydania duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Podanie o urlop

Dane do wystawienia zaświadczenia do kredytu

Oświadczenie do umowy najmu pokoju/mieszkania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji wydanej w sprawie stypendium

Wniosek w sprawie opłaty całkowitej