Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 118,30 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK_IIs_Semestr_2 (pdf, 139,86 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK_In_Semestr_1_3_5_7 (pdf, 78,41 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GIK_IIn_Semestr_1_3 (pdf, 63,54 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 102,33 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_2 (pdf, 108,25 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GP_IIn_Semestr_1_3 (pdf, 106,37 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 103,40 kB)