Zajęcia zdalne

W związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) informujemy, że zajęcia prowadzone w sposób zdalny będą kontynuowane do 29 maja 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19), zajęcia dydaktyczne na Wydziale Geodezji i Kartografii od 23 marca będą odbywały się w sposób zdalny.

Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych przedmiotów i prowadzenia zajęć zostaną przekazane studentom (na adresy w domenie @pw.edu.pl) przez kierowników przedmiotów i prowadzących zajęcia w terminie do 20 marca (z możliwością późniejszej aktualizacji).

Wykazy przedmiotów (zajęć) realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

KGiAG_zajecia_zdalne (pdf, 129,79 kB)

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

KGPiNoSP_zajecia_zdalne (pdf, 160,52 kB)

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

KGIiSPK_zajecia_zdalne (pdf, 66,56 kB)

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

ZFTiSIP_zajecia_zdalne (pdf, 195,15 kB)

Zakład Kartografii

ZK_zajecia_zdalne (pdf, 113,81 kB)

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ZKiGN_zajecia_zdalne (pdf, 165,59 kB)

Informacje dotyczące przedmiotów (zajęć) prowadzonych przez jednostki zewnętrzne dla Wydziału GiK (wykaz będzie aktualizowany)