Zajęcia zdalne

Zajęcia w trybie online będą prowadzone z wykorzystaniem MS Teams.

O wykorzystaniu innej platformy edukacyjnej - Moodle ePW prowadzący zajęcia poinformuje studentów.

Zajęcia w trybie online nie mają w planie zajęć przypisanej sali.