Zajęcia zdalne

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym będą kontynuowane po 29 maja 2020 r.
Sesja egzaminacyjna 2020.
Następuje również częściowe przywracanie działalności dydaktycznej  (w trybie stacjonarnym).

Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 32 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej,

Zarządzenie nr 33 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej.

Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych przedmiotów i prowadzenia zajęć zostaną przekazane studentom (na adresy w domenie @pw.edu.pl) przez kierowników przedmiotów i prowadzących zajęcia w terminie do 20 marca (z możliwością późniejszej aktualizacji).

Wykazy przedmiotów (zajęć) realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

KGiAG_zajecia_zdalne (pdf, 129,79 kB)

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

KGPiNoSP_zajecia_zdalne (pdf, 160,52 kB)

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

KGIiSPK_zajecia_zdalne (pdf, 66,56 kB)

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

ZFTiSIP_zajecia_zdalne (pdf, 195,15 kB)

Zakład Kartografii

ZK_zajecia_zdalne (pdf, 113,81 kB)

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ZKiGN_zajecia_zdalne (pdf, 165,59 kB)

Informacje dotyczące przedmiotów (zajęć) prowadzonych przez jednostki zewnętrzne dla Wydziału GiK (wykaz będzie aktualizowany)