Biuro Dziekana

Dane adresowe:

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1 pok. 302
00-661 Warszawa

e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl
dziekan.sekretariat.gik@pw.edu.pl

Tel +48 22 234 7223
Fax +48 22 234 1578
NIP 525 000 58 34

mgr Anna Kalinowska

Sekretariat pok. 301

anna.kalinowska@pw.edu.pl
Tel +48 22 234 7223

Kierownik Biura Dziekana

mgr inż. Katarzyna Szulczewska

pok. 302

tel. (0048) 22 234 5109
katarzyna.szulczewska@pw.edu.pl

mgr Iwona Kępa

pok. 302
tel. (0048) 22 234 1449
iwona.kepa@pw.edu.pl

Sprawy osobowe

mgr Karolina Pietrzak

pok. 302
tel. (0048) 22 234 7245
karolina.pietrzak@pw.edu.pl

Sprawy naukowe

mgr inż. Beata Czajka

pok. 303
tel. (0048) 22 234 5326
beata.czajka@pw.edu.pl

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej i Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP

mgr Natalia Miszczyszyn

pok. 303, tel. (0048) 22 5968
natalia.miszczyszyn@pw.edu.pl
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym; Zakład Kartografii

Czesława Cherka

tel. (0048) 22 234 7369 lub (0048) 22 234 7589
czeslawa.cherka@pw.edu.pl

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych,
studia podyplomowe: Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości oraz studia doktoranckie.

inż. Krzysztof Gałajda

tel. (0048) 22 234 7817,
krzysztof.galajda@pw.edu.pl
Instrumentarium geodezyjne, środki trwałe, BHP

Jakub Szudrowicz

jakub.szudrowicz@pw.edu.pl
Informatyk, pok. 303

mgr Małgorzata Rąbek

URLOP