Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2021/2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

W dniu 3 października 2022r. uruchomiona została kolejna edycja tego konkursu. Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2021/22 można zgłaszać do dnia 4 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: www.konkurs.sgp.geodezja.org.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2023 roku.

Regulamin konkurs oraz wszelkie niezbędne materiały dostępne są na stronie internetowej konkursu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres dominik.prochniewicz@pw.edu.pl lub konkurs.gik@gmail.com.