Aktualności

HarSval - projekt mający na celu harmonizację współpracy badawczej na Svalbardzie

Od 1 marca 2024 na Wydziale rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu HarSval (Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation). Jest to kolejny (po CRIOS) projekt Polsko Norweski finansowany z grantu EEA i środków Funduszy Norweskich 2014-2021 w ramach programu Badania Podstawowe (Contract No. UMO-2023/43/7/ST10/00001). Projekt został zainicjowany przez Polskie Konsorcjum Polarne. We współpracę zaangażowano 11 partnerów z Polski oraz 14 partnerów z Norwegii. Projekt ma na celu wzmocnić stosunki dwustronne między Norwegią a Polską, rozszerzyć sieci partnerów oraz zakres dotychczasowych działań badawczych, a także transfer wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk.

CitCom.ai: European AI Testing and Experimentation Facility for Smart and Sustainable Cities and Communities

CitCom.ai to Europejski Ośrodek Testowania i Eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (AI TEF) dla Inteligentnych i Zrównoważonych Miast i Społeczności (SSCC). Konsorcjum CitCom.ai, złożone z 34 partnerów z 11 krajów, łączy wiodące na świecie możliwości TEF wokół trzech tematów: POWER, MOVE i CONNECT (które wywodzą się z obszarów tematycznych ram interoperacyjności EIF4SCC), w ramach trzech "super węzłów": Nordyckiego, Centralnego i Południowego.

Projekt HE CapaCITIES – Pierwsze Spotkanie Wymiany Krajowych Platform na Rzecz Miast Neutralnych dla Klimatu

Narodowa Platforma Dialogu na rzecz polskich miast neutralnych klimatycznie przedstawiła dobre praktyki na pierwszym spotkaniu w ramach wymiany i networkingu krajowych platform na rzecz miast neutralnych dla klimatu, które odbyło się w dniach 14 - 15 marca 2024 roku w Brukseli. Wielopoziomowa i międzysektorowa współpraca jest kluczowa dla osiągnięcia celów misji miast. Kierownikiem projektu po stronie PW jest dr inż. Katarzyna Rędzińska z Wydziału Geodezji i Kartografii, która reprezentowała polską platformę, dzieląc się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z regionami.

Nagrody dla przedstawicieli naszego Wydziału w Konkursie o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji!

W niedawno rozsztrzygniętym konkursie Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji, wyróżniono aż czwórkę przedstawicieli naszego Wydziału: inż. Jakub Modrzewski został nagrodzony w kategorii prac dyplomowych inżynierskich, mgr inż. Bartosz Wiktorzak oraz mgr inż. Aleksandra Wasik w kategorii prac dyplomowych magisterskich, natomiast dr inż. Wojciech Ostrowski został nagrodzony za rozprawę doktorską. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

Udział pracowników naszego Wydziału w badaniach polarnych

Pracownicy naszego Wydziału biorą udział w badaniach polarnych w ramach realizacji projektu CRIOS – Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard. Projekt ten jest przedsięwzięciem ogólnoczuelnianym, zrzeszającym instytucje z Polski oraz Norwegii. W ramach pracy nad tym projektem wzięli udział w wyprawach polarnych na Spitsbergen.

Badania nad Internetem Rzeczy opublikowane w czasopiśmie z I decyla (TOP10)

Celem prac dr. inż. Andrzeja Borkowskiego było opracowanie taniego rozwiązania aplikacyjnego Internetu Rzeczy (IoT, and. Internet of Things) oraz zintegrowanie go z modelem BIM. Firmy projektowe, wykonawcy i operatorzy budynków chętnie wykorzystują rozwiązania IoT do monitorowania, analizowania lub zarządzania procesami. Główny wkład artykułu umożliwia projektowanie, budowę i wykorzystanie tanich obwodów nawet w małych inwestycjach.

Ewolucja krajobrazu kulturowego w aspekcie procesów urbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy

Ewolucja krajobrazu kulturowego w aspekcie procesów urbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy to projekt badawczy prowadzony pod kierownictwem dr inż. arch. Małgorzaty Denis z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym WGiK w dyscyplinie architektura i urbanistyka w latach 2022-2023. Członkiem zespołu badawczego była również dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW. 

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych: Projekt MAST - etap 4.

Etap numer 4 w projekcie „MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji” dotyczył budowy Cyfrowego Bliźniaka obiektu telekomunikacyjnego – interaktywnego narzędzia 3D.

Podwójne dyplomowanie z Politechniką Lwowską

W ostatnich dniach udało się dopiąć formalności i podpisano umowę podwójnego dyplomu między Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geodezji Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. Umowa ta daje szansę odbycia jednych studiów uwzględniających mobilność studencką, a otrzymania dwóch dyplomów uczelni dzięki wzajemnego honorowaniu efektów kształcenia i uznania wysokiego poziomu nauczania w obu uczelniach. Kierunki objęte podwójnym dyplomem to: geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej oraz geodezja i gospodarka gruntami na Politechnice Lwowskiej.

Delegaci do komisji FIG na kadencję 2023-2026 z Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Międzynarodowa Federacja Geodetów (Fédération Internationale des Géomètres – FIG) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów z dziedziny geodezji z różnych krajów. W ramach FIG funkcjonuje 10 komisji. Pod koniec 2023 roku Zarząd Główny SGP wyznaczył nowych delegatów na kadencję 2023–2026 do poszczególnych z nich. Z Wydziału Geodezji i Kartografii są to: Krzysztof Bakuła (Komisja 5 – Positioning and Measurement), dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska (Komisja 6 – Engineering Surveys), dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Komisja 8 – Spatial Planning and Development).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, 2022/23

Ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w kategorii prac inżynierskich, został absolwent kierunku geoinformatyka na naszym Wydziale, inż. Jakub Modrzewski, za pracę pt. „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, pod opieką Pani dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek. III miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr inż. Adrian Macek, za pracę pt „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Serdecznie gratulujemy obu naszym absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium naukowo-techniczne 13 marca 2024 r.

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych zaprasza na seminarium naukowo-techniczne: Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych.
Miejsce: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny sala 315
Data: 13 marca 2024 r. godzina rozpoczęcia 9.00

Więcej informacji: LINK

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 08.03.2024
Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził prace badawczo-rozwojowe w projekcie MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji. Projekt był realizowany we współpracy z pracownikami Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz w konsorcjum z firmą SkySnap.

Algorytm automatyzujący koncepcyjne prace urbanistyczne

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na naszym Wydziale, mgr inż. Łukasz Kochański, wraz z dr. inż. Andrzejem Borkowskim, opublikowali wysokopunktowany artykuł na łamach Journal of Engineering Design, traktujący o automatyzacji procesów urbanistycznych.

Otwarcie Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji

W dniu 20 grudnia 2023 r. zostało otwarte Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji. Pracownia mieści się w Sali 32a Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i powstała z inicjatywy Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Wydziału Geodezji i Kartografii przy wsparciu Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Nasz wkład w rozwój oprogramowania LiMON UAV

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził rozbudowane prace badawczo-rozwojowe na zlecenie firmy DEPHOS Group sp. z o.o. Zlecenie to obejmowało kompleksowy rozwój nowoczesnych algorytmów, mających na celu ulepszenie flagowego produktu spółki, jakim jest oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów LiMON UAV.

Dzień Teledetekcji 2023 odbędzie się już 15 grudnia! Serdecznie zapraszamy!

Tegoroczna konferencja z okazji Dnia Teledetekcji odbędzie się w piątek, 15 grudnia 2023 roku, o godz. 10:00, w budynku Rektorska 4 (Gmach CZIiTT), w auli 1.01. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będą kosmiczne zagadnienia związane z Rokiem kopernikańskim - "Od Kopernika do Łazika".

W imieniu organizatorów wydarzenia: Stowarzyszenia Studentów WGiK PW "Geoida" oraz Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji WGiK PW serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Absolwenci, czapki w górę!

Po udanej uroczystości wręczania dyplomów studiów inżynierskich kilka miesięcy temu, zdecydowano się na podobnej rangi uroczystość dla absolwentów studiów magisterskich. Absolwentom WGIK, serdecznie gratulujemy!

Mekong pod presją - Ludzkość vs. zmiany klimatyczne i duże inwestycje

Mgr inż. Anna Podkowa, naukowiec z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz członek dwóch zespołów badawczych NASA, została zaproszona na konferencję w Fulbright University Vietnam, poświęconą badaniom dorzecza Mekongu. Na konferencji wspólnie z doktorem Son’em V. Nghiem z NASA Jet Propulsion Laboratory, zaprezentowali metodologię monitorowania stanu i przepływu rzeki przy użyciu satelitarnych, pasywnych danych mikrofalowych pochodzących z sensora SMAP.

Udział mgr inż. Aleksandry Radeckiej w spotkaniach dotyczących branży lotniczo-kosmicznej

Mgr inż. Aleksandra Radecka wzięła udział w dwóch wydarzeniach dotyczących branży lotniczo-kosmicznej i zobrazowań satelitarnych: w debacie PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) pt. "W świecie systemów bezzałogowych i napędu wodorowego – jakich kompetencji poszukuje sektor lotniczo-kosmiczny?" oraz w podcaście o uczeniu maszynowym "Podcast Nieliniowy - AI i obserwacja ziemi z kosmosu".

Stoisko WGIK CENAGIS PW na Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 14-15 listopada w Warszawie odbywa się 13. edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Wśród partnerów znalazła się Politechnika Warszawska - Centrum Innowacji PW oraz nasze Wydziałowe CENAGIS stworzone dzięki dużemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (Fundusze Europejskie). Na stoisku CENAGIS goście mogli odbyć wirtualną wycieczkę do laboratoriów w Józefosławiu oraz zapoznać się z Platformą IT CENAGIS.

Konkurs 4Science edycja 2023 rozwiązany!

W konkursie na Politechnice Warszawskiej w zakresie Geonauk i teledetekcji, najlepszą pracą okazała się praca: "Prototyp mobilnej aplikacji wspomagającej orientację przestrzenną wewnątrz budynków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych" napisana przez inż. Huberta Świecha pod opieką dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni.

I miejsce dla PW w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych

W piątek, 20 października 2023 r. w gmachu WGSR UW odbył się finał 14-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG i WGSR UW. I miejsce zdobył mgr Bartosz Wiktorzak (Politechnika Warszawska), autor pracy „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze” (opiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni)

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2022/2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Nowe spojrzenie na rozwój i definicje BIM opublikowane w publikacji naukowca WGIK

Na łamach prestiżowego Journal of Information Technology in Construction (Citescore 2023=6.3, IF 2022=3.5, II decyl wg bazy SCOPUS) opublikowano samodzielny artykuł dra inż. Andrzeja Szymona Borkowskiego dotyczący autorskiej oceny rozwoju modelowania informacji o budynku (BIM). Czasopismo to jest uznawanym periodykiem w świecie BIM. Pan Doktor jest trzecim Polakiem w historii, któremu udało się opublikować pracę na łamach ITcon.