Aktualności

Relacja z jubileuszowej edycji Dnia Teledetekcji

12 grudnia 2022 roku odbyła się XX edycja Dnia Teledetekcji, organizowanego przez Stowarzyszenia Studentów GEOIDA razem z Zakładem Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło wiele osób, zarówno ze strony studentów, jak i pracowników dydaktycznych.

Ocena i modelowanie zmian geometrycznych konstrukcji obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenach zagrożonych

Projekt realizowany przez Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (ZGIiSP) Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, kierowany przez dr. inż. Krzysztofa Karsznię.

Najlepszy poster podczas Gali Młodych Naukowców PW

Podczas I Gali Młodych Naukowców, organizowanej przez Politechnikę Warszawską, Nagrodę Publiczności za Najlepszy Poster Naukowy zdobyła praca pt. "Analizy energetyczne w modelach BIM 6D"  autorstwa dr. inż. Andrzeja Borkowskiego oraz studentek II stopnia Gospodarki Przestrzennej: inż. Natalii Osińskiej i inż. Natalii Szymańskiej. Serdecznie gratulujemy.

Życzenie świąteczne

Życzenia Świąteczne dla całej społeczności akademickiej od Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Sukcesy geoinformatyków z Wydziału GiK

Miniony weekend przyniósł dwa sukcesy geoinformatykom z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej którzy startowali w dwóch konkursach programistycznych (tzw. hackhatonach): HackYeah  oraz AI Games.

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W dniu 17 listopada 2022, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbył się Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Jury wyłoniło następujących Laureatów:

Dr inż. Andrzej Borkowski nominowany do nagrody "Nauczyciel Roku"

Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany jest przez "Polska Times", i.pl oraz Nasze Miasto. Serdecznie gratulujemy nominacji oraz zachęcamy do oddawania głosów poprzez stronę internetową konkursu.

Konkurs na prace dyplomowe z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Konkurs jest organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej. Finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy naszego Wydziału autorami Internetowej Mapy Roku 2021/2022

Konkurs "Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego" to coroczny konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, obejmujący oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych. W tegorocznej, siódmej edycji, zgłoszonych zostało 16 opracowań, a rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach: BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych), OSM (Open Street Map) oraz inne.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2021/2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 oraz Listy Gratulacyjne

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się 3 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii

Dziekan i Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 3 października 2022 roku, o godzinie 10:00, w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 15 września, poprzez zapisy pod linkiem: https://forms.office.com/r/e5H3n86Yf

Plany zajęc na sem. ZIMOWY 2022-2023

Szanowni Państwo,

plany zajęć dla studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH już na stronie:

https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/Plany-zajec

Uwaga plany mogą jeszcze ulec zmianom.

26. Festiwal Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

W dniach 16-30 września 2022 r. odbywa się 26. edycja Festiwalu Nauki. Współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu jest Wydział Geodezji i Kartografii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegoroczną ofertą.

Przedłużenie rekrutacji na studia!!!

Informujemy, że rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia oraz na studia anglojęzyczne II na specjalności Mobile Mapping and Navigation Systems, zostaje przedłużona do dnia 12 września 2022.

Zapisy prowadzone są w systemie IRK https://irk.pw.edu.pl, natomiast składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału - Gmach Główny PW, pok. 127 w godz. 10-14 - także do 12 września 2022. Więcej informacji w dziale Rekrutacja.

Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii - 3.10.2022r.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się dnia 3 października 2022, o godzinie 10:00, w Małej Auli PW.

Swój udział w uroczystości można potwierdzić pod linkiem: https://forms.office.com/r/e5H3n86YfV

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Politechnika Warszawska, w okresie 01.05.2021 r. - 20.10.2021 r., realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były pracowniczki Wydziału Geodezji i Kartografii – dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni i dr inż. Wioleta Krupowicz.

Nagroda za najlepszy poster podczas konferencji DeLTA 2022 w Lizbonie

Podczas międzynarodowej konferencji DeLTA (3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications) w Lizbonie prezentacja międzyuczelnianego zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Analysis of ensemble of neural networks and fuzzy logic classification in process of semantic segmentation of Martian Geomorphological Settings" otrzymała nagrodę na najlepszy poster.

Mobilna platforma mapowania wyposażona w LIDAR i georadar

Budowa mobilnej platformy mapowania stanowi element projektu realizowanego we wsparciu funduszy IDUB. Celem projektu jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia.

Dzień Geoinformatyki PW 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Politechnice Warszawskiej po raz kolejny zorganizowany został "Dzień Geoinformatyki PW". Wydarzenie to było okazją do spotkania się studentów, interesujących się geoinformatyką, z pracodawcami.

Międzynarodowa Letnia Szkoła Geomatyki na naszym Wydziale

W dniach 20 czerwca - 1 lipca nasz Wydział był gospodarzem Międzynarodowej Letniej Szkoły Geomatyki.

PW Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.   

Wyniki Rankingu Perspektyw 2022 – GiK PW górą!

Już trzeci rok z rzędu – kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej zdobywa laur zwycięzcy w Rankingu Perspektyw! Kierunek gospodarka przestrzenna w tej edycji Rankingu uplasował się na szóstym miejscu. Dziękujemy za wyróżnienie, gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz oczywiście zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii!

Badania odporności pozycjonowania GNSS na zakłócenia sygnału

Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS są powszechnie stosowanymi narzędziami lokalizacyjnymi, wykorzystywanymi do monitorowania i nawigowania obiektu w przestrzeni. Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych, w których istotnym elementem jest komponent lokalizacji obiektu, wymusza również ciągły rozwój oraz udoskonalanie algorytmów i metod pozycjonowania GNSS. W ramach tego rozwoju jednym z najistotniejszych elementów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wykorzystania technologii pozycjonowania, a w szczególności ochrony użytkowników systemów przed błędnym działaniem systemu GNSS spowodowanym intencjonalnymi (jamming, spoofing) oraz przypadkowymi (np. interferencje, błędy danych nawigacyjnych) zakłóceniami sygnałów pomiarowych.