2021 rokiem Jubileuszowym

Wkrótce podsumowanie wydarzeń Roku Jubileuszowego.

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Geoinformatyka