Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 oraz Listy Gratulacyjne

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się 3 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Uroczystość Inauguracji uświetniła obecność wielu wspaniałych Gości, za których przybycie serdecznie dziękujemy. Od tych Gości, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, otrzymaliśmy Listy Gratulacyjne, które przeczytać można poniżej.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody JM Rektora i Dziekana dla wyróżniających się pracowników oraz studentów naszego Wydziału. Absolwenci, którzy ukończyli nasz Wydział przed 50 latami, otrzymali Złote Dyplomy! Najważniejszym punktem uroczystości była jednak immatrykulacja nowo-przyjętych studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zwieńczył wykład inauguracyjny, na temat meteorologii GNSS w badaniach klimatu, wygłoszony przez prof. Nataliyę Kablak.

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023:

Minister Edukacji i Nauki (pdf, 315,62 kB)
Prezydent m. st. Warszawy (pdf, 79,79 kB)
Główny Urząd Miar (pdf, 1,38 MB)
Akademia Marynarki Wojennej (pdf, 157,00 kB)
UP Lublin (pdf, 2,27 MB)
Starosta Opatowski (pdf, 1,22 MB)
UR Kraków (pdf, 1,41 MB)
Główny Geodeta Kraju (pdf, 1,30 MB)
Generalny Dyrektor DKiA (pdf, 401,20 kB)
 
 
 
 
 

Fot. Andrzej Borkowski