Pracownicy naszego Wydziału autorami Internetowej Mapy Roku 2021/2022

Konkurs "Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego" to coroczny konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, obejmujący oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych. W tegorocznej, siódmej edycji, zgłoszonych zostało 16 opracowań, a rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach: BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych), OSM (Open Street Map) oraz inne.

W kategorii OSM, pierwsze miejsce przyznano opracowaniu pt. "Internetowy Atlas Polski Niepodległej (IAPN)", której autorami był zespół pracowników Instytutu Historii PAN oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem prof. Tadeusza Epszteina. W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: dr inż. Andrzej Głażewski, mgr inż. Oskar Graszka, mgr inż. Arkadiusz Jagura, mgr Adam Kocot, dr hab. inż. prof. PW Katarzyna Osińska-Skotak i dr inż. Paweł Kowalski.Prace konkursowe oceniano, biorąc pod uwagę 5 składowych: wartość informacyjną, atrakcyjność i oryginalność tematyki, funkcjonalność, wygodę użytkowania oraz jakość redakcji kartograficznej mapy.

Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskim opracowaniem: Internetowy Atlas Polski Niepodległej (IAPN). Autorami strony internetowej są Oskar Graszka i Adam Kocot.

Więcej informacji o konkursie oraz pełne wyniki głosowania, można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Kartografów Polskich.