Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Rozstrzygnięto Konkurs Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska z zakresu geonauk i teledetekcji na Politechnice Warszawskiej. Zwycięską pracą okazała się praca inż. Barbara Stolarczyk napisana pod kierunkiem dr inż. Anny Fijałkowskiej. Gratulujemy.

2. edycja konkursu Engineer 4 Science 2022 z zakresu geonauk i teledetekcji dobiegła końca. Komisja w składzie: dr inż. Krzysztof Bakuła (PW WGIK), dr inż Bogusław Kaczałek (OPEGIEKA), dr hab inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (PW WEITI/IEEE), dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska (PW WGIK), prof. dr hab inż. Jarosław Zawadzki (PW WIBHIS) wybrała laureata konkursu oraz dwie prace wyróżnione, które zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce.

Tegoroczne wyniki są następujące:

Zwycięska praca:

Tytuł Pracy: Opracowanie wtyczki QGIS do wyznaczania optymalnych lokalizacji inwestycji z wykorzystaniem technologii analiz sieciowych - analizy alokacji

Autorzy: inż. Barbara Stolarczyk

Promotor: dr inż. Anna Fijałkowska

Wyróżnienie pierwszego stopnia:

Tytuł Pracy: Integracja danych LiDAR i GPR z mobilnej platformy mapującej

Autorzy: inż. Paweł Czernic, inż. Michał Gąsiewski

Promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła

Wyróżnienie drugiego stopnia:

Tytuł Pracy: Wizualizacja warunków atmosferycznych na Marsie przy użyciu wybranego silnika gier

Autorzy: inż. Ada Szmygin

Promotor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe.

Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie 2022. Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy! bardzo dziękujemy jurorom, którzy poświecili swój czas na zaopiniowanie każdej z pracy, a także firmie OPEGIEKA za wsparcie tego konkursu.

Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu:
https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/