Mobilna platforma mapowania wyposażona w LIDAR i georadar

Budowa mobilnej platformy mapowania stanowi element projektu realizowanego we wsparciu funduszy IDUB. Celem projektu jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia.

Najważniejszą częścią planowanych badań jest opracowanie metodyki fuzji danych związanych poprawną georeferencją wieloźródłowych danych trójwymiarowych, wzajemną kalibracją systemów nawigacyjnych z georadarem (GPR), lidarem i kamerami fotogrametrycznymi. Końcowym celem projektu jest także wytworzenie metodyki analizy i wizualizacji danych z różnych, ale zintegrowanych źródeł dla uzyskiwania bardziej wiarygodnej i dokładniejszej informacji podczas inwentaryzacji obiektów inżynierskich. Synergia danych lidar i GPR jest pożądana z przyczyn diagnostycznych. Dane ze skanowania laserowego pozwalają na badania powierzchni obiektu, jego struktury i inwentaryzacji otoczenia z rozdzielczością rzędu pojedynczych centymetrów, natomiast dane z pomiarów georadarowych umożliwiają badania wnętrza konstrukcji i określenie jej stanu. Pierwsze dane z platformy umożliwiły wizualizację danych lidar razem z trójwymiarową prezentacją anomalii obserwowanych przeważnie wizualnie na radarogramach. Spójna wizualizacja danych w jednorodnym środowisku umożliwia lepsze ich zrozumienie i ocenę. 

Po pierwszym roku trwania projektu powstała mobilna platforma niskobudżetowa wyposażona w: skaner laserowy, służący do nawigacji z użyciem algorytmów SLAM (równoczesnej orientacji i kartowania) w sytuacjach słabego sygnału GNSS, a także zbierania chmur punktów z otoczenia i nawierzchni, kamery boczne zbierające zdjęcia do generowania chmur punktów otoczenia, kamery fotografującej nawierzchnię do generowania wysokiej rozdzielczości ortofotomap HR i chmur punktów, georadaru inwentaryzującego grunt i infrastrukturę pod drogą, a także antenę GNSS. Całość platformy może być monitorowania w zakresie trajektorii przejazdu tachimetrem z funkcją automatycznego śledzenia. Platforma taka umożliwia pozyskanie kompleksowych danych 3D z bardzo wielu sensorów wzajemnie się uzupełniających w zakresie nawigacji w warunkach gęstej zabudowy oraz zbierania informacji 3D. Obecne prace dotyczą kalibracji systemu pomiarowego oraz integracji danych w czasie pozyskiwania. W końcówce projektu, platform i metodyka posłuży do realizacji przykładowych prac inwentaryzacyjnych obiektów inżynierskich oraz zabytkowych. 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu CyberiADa-2. Kierownikiem projektu jest dr inż. Krzysztof Bakuła. W projekcie biorą udział pracownicy i studenci Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Albert-Ludwigs-University Freiburg