Nagroda za najlepszy poster podczas konferencji DeLTA 2022 w Lizbonie

Podczas międzynarodowej konferencji DeLTA (3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications) w Lizbonie prezentacja międzyuczelnianego zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Analysis of ensemble of neural networks and fuzzy logic classification in process of semantic segmentation of Martian Geomorphological Settings" otrzymała nagrodę na najlepszy poster.

Wystąpienie konferencyjne w Lizbonie jest efektem realizacji projektu: Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa; MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process.

Celem projektu MARS, prowadzonego w ramach programu Politechniki Warszawskiej IDUB Cyberiada, jest opracowanie prototypu systemu symulacyjnego umożliwiającego planowanie terratransformacji Marsa. Jednym z elementów projektu jest opracowanie narzędzi automatycznej segmentacji i klasyfikacji geomorfologicznych form rzeźby terenu (eolicznych i impaktowych) występujących na Marsie. System ten wykorzystuje metody uczenia maszynowego typu deep learning, wieloźródłowe dane i modele rzeźby terenu oraz pomiary planetarne realizowane przez łaziki marsjańskie Opportunity oraz Curiosity. Do realizacji złożonych obliczeń numerycznych wykorzystywane są wieloprocesorowe serwery i karty graficzne NVIDIA wchodzące w skład infrastruktury CENAGIS.

Badania realizowane w ramach projektu prowadzone są wspólnie przez Politechnikę Warszawską z Uniwersytetem Jagiellońskim. W skład zespołu badawczego wchodzą Kamil Choromański, Magdalena Pilarska-Mazurek i Robert Olszewski z PW oraz Joanna Kozakiewicz i Mateusz Sobucki z UJ.