Wyniki Rankingu Perspektyw 2022 – GiK PW górą!

Już trzeci rok z rzędu – kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej zdobywa laur zwycięzcy w Rankingu Perspektyw! Kierunek gospodarka przestrzenna w tej edycji Rankingu uplasował się na szóstym miejscu. Dziękujemy za wyróżnienie, gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz oczywiście zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii!

Politechnika Warszawska zdaniem twórców najbardziej znanego rankingu szkół wyższych i rankingu kierunków studiów w Polsce, jest najlepszą uczelnią kształcącą na kierunku geodezja i kartografia oraz szóstą na kierunku gospodarka przestrzenna.

Co więcej, wg Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 wskazuje, że Politechnika Warszawska jest trzecią uczelnią w Polsce za Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim i tym samym powtórzyła wynik z ubiegłego roku. Oznacza to, że jest też najlepszą uczelnią techniczną w Polsce! 21 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Aż 16 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu.

Jednym z kierunków technicznych w których Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce jest właśnie kierunek geodezja i kartografia - Wydział Geodezji i Kartografii PW wyprzedził wydziały z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kierunek gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii zajął w tym roku szóste miejsce, a zwycięzcą Rankingu ponownie – choć tym razem ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim – został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.