Tutoring akademicki na Wydz. GiK PW w ramach programu Mistrzowie dydaktyki

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci aktualnie kształcą się na 6 sem. studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje przez 3 kolejne semestry (5,6,7) w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci kształcą się na 6 sem studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Studentki Magdalena Sender oraz Zofia Wiosna ze specjalności Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym od 2 semestrów podejmują w ramach programu Mistrzowie dydaktyki szereg ambitnych wyzwań naukowych i badawczych. Wraz z rozpoczęciem programu, w październiku ubiegłego roku obie Panie brały udział w sesji posterowej (wraz z innymi uczestnikami programu: W. Kołpą, E. Mergo i J. Brożyną) X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie poświęconej tematyce „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”. W trakcie prezentacji posteru Studentki poruszyły zagadnienia planowania przestrzennego w odniesieniu do dzielnicy społecznej i rozwiązań proekologicznych w projektowaniu struktury urbanistycznej. Dzięki udziale w konferencji oraz we współpracy z opiekunem - dr inż. arch. Ewą Jarecką - Bidzińską, powstał będący obecnie w recenzji artykuł naukowy poświęcony wielofunkcyjnym osiedlom społecznym dla wysoko punktowanego czasopisma. Studentki podczas konferencji uczestniczyły również w prowadzonej przez mgr P. Franczaka (PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie) wycieczce terenowej po zaporze, ośrodku zarybieniowym i zbiorniku Świnna Poręba oraz poznały związane z tym najistotniejsze aspekty przyrodnicze, środowiskowe, społeczne, techniczne oraz gospodarcze.

Jako koleje wyzwanie naukowo - badawcze Studentki podjęły się pisania pracy dyplomowej inżynierskiej w języku angielskim oraz dodatkowo wzięły udział w powiązanym z dyplomem międzynarodowym konkursie architektonicznym „DESIGN FOR BIOCITIES” organizowanym przez IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia. W najbliższej przyszłości opracowaną innowacyjną wizję modelu miasta „Biocity” zamierzają rozwijać w dyplomie inżynierskim i przedstawić w ramach kolejnej edycji konferencji wspomnianej na wstępie. Wszystkie opisane działania realizowane są pod opieką dydaktyczną dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej w ramach II etapu „Mistrzowie Dydaktyki” o charakterze wdrożeniowym w ramach tutoringowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt: MEiN/2021/231/DIR/WMT/W33.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami!

Sesja posterowa i wycieczka terenowa w ramach X OKNMB, UJ, Kraków, autor zdjęcia dr inż arch. E. Jarecka - Bidzińska