PW Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.   

Działania są realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich. Liderem projektu jest Gmina Starachowice, w partnerstwie z Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wartość dofinansowania całego projektu to 15 321 261,65 zł.  

Więcej informacji o projekcie i realizowanych przedsięwzięciach