2022-2024 - Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Działania są realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem projektu jest
podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich. Liderem projektu jest Gmina Starachowice, w partnerstwie z Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wartość dofinansowania całego projektu to 15 321 261,65 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich.

Politechnika Warszawska jest Partnerem w projekcie, a pracownicy Zakładu biorą udział w realizacji trzech przedsięwzięć:

W ramach ww. przedsięwzięć realizowane są następujące zadania:

 • Kurs ekologiczny dla nauczycieli,
 • Opracowanie nowej strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach,
 • Opracowanie modelowego programu mieszkaniowego dla osób starszych,
 • Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu - Opracowanie dokumentu.

Zespół realizujący projekt:

 • prof. dr hab. Alina Maciejewska
 • dr inż. Agnieszka Cieśla
 • dr inż. Katarzyna Rędzińska
 • mgr inż. Hubert Horynek
 • mgr inż. Łukasz Kuzak
 • mgr inż. Monika Piotrkowska
 • mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska