Wystawy JUBILEUSZOWE

Zapraszamy na dwie wystawy jubileuszowe.

JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII PW

oraz NAUKOWY TESTAMENT

Więcej informacji na stronie 100-lecia Wydziału GiK>>>