Wystawy JUBILEUSZOWE

Zapraszamy na dwie wystawy jubileuszowe.

Wystawa JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII PW 

oraz

Wystawa NAUKOWY TESTAMENT

Wystawa JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII PW

Szanowni Absolwenci, Pracownicy i Studenci,
100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest znakomitą okazją do zaprezentowania wystawy prezentującej wybrane pamiątki z okresu jego działalności.

W dniu Uroczystości Centralnych Jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej otwarto wystawę prezentującą wybrane pamiątki z okresu jego działalności.
W Sali ekspozycyjnej Muzeum PW w sąsiedztwie Dużej Auli w Gmachu Głównym PW zgromadzono liczne dokumenty, opracowania kartograficzne, akcesoria oraz instrumenty geodezyjne związane z Wydziałem.

Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału. Często są to rękopisy i zapiski, pierwowzory skryptów, listy ocen studenckich lub ich korespondencja. Niezwykle okazale prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań sprzed II wojny światowej. Dydaktyczna działalność Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach, zarówno z zakresu prac dyplomowych, jak również w postaci  skryptów i podręczników autorstwa kadry naukowej Wydziału, nierzadko będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów.

W sferze dokonań naukowych i rozwojowych zaprezentowano przykładowe prace, sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych. Tę ekspozycję uzupełnia niewielka prezentacja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentują się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne teodolity. Należy zaznaczyć, iż znacząca kolekcję instrumentów geodezyjnych zgromadzonych przez Wydział przed wielu laty przekazano do stałej ekspozycji w muzeum geodezyjnym działającym w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Absolwenci Wydziału mogą tu odbyć sentymentalną podróż w przeszłość do lat studenckich, pracownicy wspomnieć swych nieżyjących kolegów i koleżanki, a obecni studenci poznać historię swojej Alma Mater.

Wystawa będzie czynna do końca lutego 2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-13.30 i będzie uzupełnieniem odbywającego się w okresie październik – listopad cyklu seminariów dla studentów WGiK PW i nie tylko, poświęconego rozwojowi technologii i opracowań pomiarów geodezyjnych.

Wystawa NAUKOWY TESTAMENT

Od 7 grudnia 2021 r. wystawa z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w salach ekspozycyjnych Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, prezentująca historię i pamiątki związane z Wydziałem, zostaje rozszerzona o ekspozycję „Naukowy testament” poświęconą pamięci Prof. Stefana Hausbrandta, wybitnego polskiego geodety i profesora tego Wydziału.

Źródło: Muzeum PW fot. Izabela Koptoń-Ryniec

Ekspozycja eksponowana w siedzibie Muzeum PW ul. Nowowiejska 22, prezentuje obszerny opis sylwetki Pana Profesora oraz kilkadziesiąt pamiątek po Nim: rękopisów Jego prac naukowych, osobistych dokumentów i notatek, Jego korespondencji, reprintów Jego prac geodezyjnych w charakterze mierniczego przysięgłego. Jest to wyraz hołdu dla Pana Profesora złożony przez Wydziału GiK PW w 125. Rocznicę Jego urodzin i 50. Rocznicy śmierci.

Zapraszamy do obejrzenia tej wystawy dostępnej do końca stycznia 2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym na numer (22) 234 74 93. Naprawdę warto ją obejrzeć.