Zdalne nauczanie na Wydziale Geodezji i Kartografii

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym będą kontynuowane po 29 maja 2020 r. Następuje również częściowe przywracanie działalności dydaktycznej  (w trybie stacjonarnym).

Więcej informacji oraz wykazy przedmiotów (zajęć) realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału.