Doktoraty

Dyscyplina naukowa:

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Skład Rady Dyscypliny: Inżynieria Lądowa i Transport.

Stopnie i tytuły naukowe Nadawane przez Rade Naukową Dyscypliny: Inżynieria Lądowa i Transport- Stopień doktora

-----------------------------------

Mgr inż. Ewa Świerczyńska

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
Temat pracy: ,,Nowa metodyka inwentaryzacji miejsca zdarzenia drogowego''

Streszczenia:

Recenzje:

Termin obrony: 16 listopada 2023, o godz. 10.30 w trybie stacjonarnym, w Sali 206 Gmachu Głównego.

Informacje na stronie Rady Dyscypliny.

-----------------------------------

Mgr inż. Wojciech Ostrowski

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
Temat pracy: ,,Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych''

Streszczenia:

Streszczenie_PL_W.Ostrowski (pdf, 421,41 kB)
Streszczenie_ENG_W.Ostrowski (pdf, 401,40 kB)

Recenzje:

Termin obrony: 14 czerwca 2023 r., o godz. 11:00, w trybie stacjonarnym, w Budynku przy ul. Rektorskiej 4 (CZIiTT PW), w sali nr 4.01.

Informacje na stronie Rady Dyscypliny.

-----------------------------------

Mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska

Promotor rozprawy: Prof dr hab. Alina Maciejewska
Promotor pomocniczy: dr hab inż. arch. Wojciech Bartoszczuk

Temat pracy: Metodyka wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem historycznego użytkowania

Streszczenia:

Recenzje:

Termin obrony: 12 stycznia 2023 r. godz. 12:00 - w trybie stacjonarnym w sali 206 Gmachu Głównego PW

Informacje na stronie Rady Dyscypliny.

-----------------------------------

Mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński

Temat pracy: Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu.

Streszczenia:

Recenzje:

Termin obrony: 25 listopada 2021 r. godz. 12:00 - w trybie hybrydowym

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 12:00 wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.gik@pw.edu.pl

Informacje na stronie Rady Dyscypliny.

-----------------------------------

Mgr inż. Monika Tercjak

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Rajner

Temat pracy: Short period variations of Earth rotation from measurements made by Ring Laser Gyroscopes

Streszczenia:

Recenzje:

Termin obrony: 14 września 2021 r. godz. 11 - w trybie zdalnym

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 11 września 2021r. do godz. 12 wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.gik@pw.edu.pl

Informacje na stronie Rady Dyscypliny.

---------------------------------

Mgr inż. Maria Elżbieta Kowalska

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni – Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska – Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

Temat pracy: Opracowanie metodyki przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego w pomiarach kontrolnych obiektów inżynierskich.

Termin obrony: 28.01.2021 r. godz. 12:15 - w trybie zdalnym.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marii E. Kowalskiej - rejestracja.

Więcej informacji na stronie Rady Dyscypliny.

---------------------------------

Mgr inż. Kamil Latuszek

Promotor: dr hab. inż. Paweł Pędzich
Temat pracy: Minimalizacja zniekształceń odwzorowań wielostożkowych według kryteriów Airy'ego oraz Fioriniego.
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 30. 01. 2020 r.

Dyscyplina naukowa:

Geodezja i Kartografia (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych).

---------------------------------

Mgr inż. Anna Fijałkowska

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW
Temat pracy: Zastosowanie technologii GIS do badania wrażliwości modelu erozji wodnej gleb
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 27. 09. 2019 r.

Mgr inż. Kamil Krasuski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Promotor: Dr hab. inż. Janusz Ćwiklak, prof. LAW
Temat pracy: Badania dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 26. 09. 2019 r.

Mgr inż. Małgorzata Radło-Kulisiewicz

Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Chmiel
Temat pracy: Wykorzystanie pochodnych NMT w modelowaniu pokrywy glebowej w krajobrazie młodo glacjalnym dla bazy danych o glebach o poziomie uogólnienia odpowiadającym mapom w skali 1:250 000
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 23. 09. 2019 r.

Mgr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. uczelni
Temat pracy: Propozycja metodyki prac scaleniowych w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich w Polsce
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 05.07.2019 r.

Mgr inż. Sławomir Łapiński

Promotor: Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński
Temat pracy: Badanie minimalnych wykrywalnych przemieszczeń w sieci kontrolnej dla różnych definicji obliczeniowego układu odniesienia
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 24.06.2019 r.

Mgr inż. Przemysław Dykowski

Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Kryński - Instytut Geodezji i Kartografii   
Temat pracy: Analiza czynności wpływających na wiarygodność wyznaczeń przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 16.05.2019 r.

Mgr inż. Marzena Wicht

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak 
Temat pracy: Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors.
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 11.04.2019 r.

Mgr inż. Michał Wyszomirski

Promotor: Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW  
Temat pracy: Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS.
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 24.04.2019 r.

Mgr inż. Andrzej Borkowski

Promotor: Dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
Temat: Modelowanie geostatystyczne stanu zanieczyszczeń gleb na podstawie depozycji z powietrza atmosferycznego
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 25.04.2019 r.

Mgr Zofia Sczepaniak-Kołtun

Promotor: dr hab. inz Robert Olszewski
Temat: Harmonizacja treści sytuacyjnej baz danych topograficznych z modelem wysokościowym na przykładzie obiektów hydrograficznych
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 29.11.2018 r.

Mgr inz. Bartłomiej Bielawski

Promotor: dr hab. inz Robert Olszewski
Temat: „Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym”
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 13.12.2018 r.

Mgr inż. Michał Kukułka

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Termin obrony  03.07.2018 r.
Temat: Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych

Mgr inż. Jacek Marciniak

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
Temat: Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 02.07.2018 r.

Mgr inż. Jakub Markiewicz

Promotor: Dr hab inż. Dorota Zawieska, prof. PW
Temat: Badanie możliwości wykorzystania rastrów intensywności oraz metod dopasowania obrazów w automatycznej orientacji danych z naziemnego  skaningu laserowego
Termin obrony rozprawy doktorskiej:  19.04.2018 r.

Mgr inż. Wojciech Dominik

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
Temat: Wykorzystanie nadliczbowości zdjęć lotniczych do generowania umerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie gęstego dopasowania obrazów
Termin obrony rozprawy doktorskiej:  05.04.018 r.

Mgr Radosław Rogoziński

Promotor: Dr hab. inż. Krystyna Czarnecka, prof. PW
Temat: Analiza zmian położenia wirtualnego bieguna geomagnetycznego Ziemi na podstawie badań paleomagnetycznych złoża Lębork
Termin obrony rozprawy doktorskiej:  14.12.2017 r.

Mgr inż. Anna Fiedukowicz

Promotor: Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
Temat: Metodyka wykorzystania reduktów i reguł przybliżonych w procesie generalizacji informacji geograficznej
Termin obrony rozprawy doktorskiej:  16.11.2017 r.

Mgr inż. Helena Łoś

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
Temat: Badanie wpływu polaryzacji i częstotliwości danych satelitarnych SAR na dokładność określania zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach
Termin obrony rozprawy doktorskiej:  26.10.2017 r.

Mgr inż. Agnieszka Turek

Promotor: Prof. dr hab. Alina Maciejewska
Temat: Analiza możliwości zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 18.07.2017 r.

Mgr inż. Tomasz Kogut (Politechnika Koszalińska)

Promotor: Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
Temat: Badanie skuteczności wykrywania obiektów dna morskiego z wykorzystaniem analizy pełnego kształtu fali odbitej lotniczego skaningu batymetrycznego
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 11.05.2017 r.

Mgr inż. Justyna Wójcik - Leń

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr inż. Anna Bielska
Temat: Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów problemowych w procesie scalania gruntów
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 03.11.2016 r.

Mgr inż. Wioleta Krupowicz

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW
Temat: Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych
Termin obrony:   20.10.2016 r.

Mgr inż. Natalia Sajnóg

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW
Temat: Metodyka określania zasięgu służebności przesyłu dla potrzeb rejestracji w katastrze nieruchomości.
Termin obrony: 28. 09. 2016 r.

Mgr inż. Magdalena Karabin-Zych

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
Temat: Koncepcja modelowego ujęcia podziałów nieruchomości w Polsce na podstawie wybranych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej
Termin obrony: 03. 12. 2015 r.

Mgr inż. Olga Matuk-Ucieklak

Promotor: Dr hab. inż. Karystyna Czarnecka, prof PW
Temat: Trójwymiarowy opis przestrzeni  inwestycji  podziemnej na potrzeby  nowoczesnych  systemów  katastralnych
Termin obrony rozprawy doktorskiej: 26. 11. 2015 r.

Mgr inż. Agnieszka Cienciała

Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof PW
Temat: Koncepcja usystematyzowania i zalgorytmizowania procesu geodezyjnoprawnego przy ustalaniu stanu prawnego nieruchomości
Termin obrony: 29. 10. 2015 r.

Mgr inż. Sebastian Różycki

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof PW
Temat: Badanie wpływu danych początkowych na dokładność georeferencji bloku obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości przestrzennej
Termin obrony: 07. 07. 2015 r.

Mgr inż. Krzysztof Bakuła

Promotor: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof PW
Temat: Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego
Termin obrony: 08. 07. 2015 r.

Mgr inż. Kamila Modelska

Promotor: Dr hab. inż Krystyna Czarnecka, prof PW
Temat: Analiza uwarunkowań procesu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
Termin: 09. 04. 2015 r.

Magdalena Pilarska-Mazurek - Skrócona informacja eng

Pobierz plik (pdf, 987,28 kB)

Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Pobierz plik (pdf, 100,53 kB)

Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak prof. uczelni - Wojkowa Akademia Techniczna

Pobierz plik (pdf, 7,12 MB)