Zespoły badawcze Wydziału GiK

     

Wirtualne laboratorium analiz geoprzestrzennych CENAGIS

Laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnych oraz systemów lokalizacyjnych

Zespół UAV Geolab

Zespół inwentaryzacji, modelowania i ocen stanu obiektów inżynierskich

Zespół monitorowania przemieszczeń i analiz deformacji

Zespół precyzyjnego pozycjonowania GNSS oraz modelowania pola grawitacyjnego

Zespół ds. wyceny i zarządzania nieruchomościami, prac geodezyjnych i rozwoju obszarów wiejskich