Habilitacje

Dyscyplina naukowa:

Inżynieria Lądowa i Transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych).

Dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
Wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 831,55 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr inż. Janina Zaczek-Peplinska
Wniosek z dnia 5 listopada 2018 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 8,13 MB)

 
Dr inż. Tomasz Liwosz
Wniosek z dnia 6 grudnia 2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 120,89 kB)

Dr inż. Anna Bielska

Wniosek z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 13,63 MB)

 
Dr inż. Przemysław Kupidura

Wniosek z dnia 18 maja 2015 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 274,48 kB)

Dr inż. Adrianna Kupidura

Wniosek z dnia 19 maja 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 257,84 kB)

 
Dr inż. Ryszard Szpunar

Wniosek z dnia 17 marca 2014 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (pdf, 719,88 kB)