Nadanie Tytułu Profesora

Zgodnie z §22 Rozporządzenia z 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  • Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku Pani dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. PW z Politechniki Warszawskiej o nadanie jej tytułu profesora nauk technicznych

Zgodnie z §23 Rozporządzenia z 30 października 2015r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  • Podjęcie uchwała w sprawie poparcia wniosku Pana dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. PW z Politechniki Warszawskiej o nadanie mu tytułu profesora nauk technicznych

Zgodnie z §23 Rozporządzenia z 30 października 2015r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  • Podjęcie uchwała w sprawie poparcia wniosku Pana dr hab. inż. Marka Grzegorzewskiego z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie o nadanie mu tytułu profesora nauk technicznych

Zgodnie z §23 Rozporządzenia z 30 października 2015r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  • Podjęcie uchwała w sprawie poparcia wniosku Pani dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej z Wojskowej Akademii Technicznej o nadanie jej tytułu profesora nauk technicznych