Realizowane prace badawcze i wdrożeniowe

W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze realizowane w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (promotorskie, habilitacyjne, projekty badawcze własne), granty Rektora Politechniki Warszawskiej i granty oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
Na Wydziale realizowane są również prace zlecone przez jednostki zewnętrzne.
Wykaz projektów realizowanych na WGiK PW (Repozytorium PW)