Ćwiczenia terenowe - 2022

Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ POLOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Kierunek: Geodezja i Kartografia I stopień studiów

Ćwiczenia terenowe z Podstaw Geodezji po 1 roku  
koordynator: mgr inż. Iwona Jankowska   
miejsce praktyk: Warszawa 

 • I termin - 4-13.07.2022 r. (8 grup 60 osób)
  prowadzący: mgr inż. Iwona Jankowska, mgr inż. Mariusz Pasik,
  mgr inż. Ewa Świerczyńska, mgr inż. Krzysztof Książek  
 • II termin - 14-23.07.2022 r. (8 grup 60 osób)
  prowadzący: mgr inż. Iwona Jankowska, mgr inż. Mariusz Pasik,
  mgr inż. Ewa Świerczyńska, mgr inż. Krzysztof Książek

Ćwiczenia polowe z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej po 2 roku  
koordynator: dr inż. Dominik Próchniewicz
miejsce praktyk: Grybów

 • termin: 7.07.-16.07.2022 r. (10 grup 70 osób)
  prowadzący: dr hab. inż. Janusz Walo, dr inż. Dominik Próchniewicz, mgr inż. Kinga Węzka, mgr inż. Maciej Grzymała dr hab. inż. Ryszard Szpunar, dr hab. inż. Andrzej Pachuta, mgr inż. Dorota Marjańska

Ćwiczenia polowe z Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Łapiński  
miejsce praktyk: Grybów  

 • I termin 18-30.07.2022 r.  (12 grup 80 osób)  
  prowadzący: dr inż. Alicja Sadowska, dr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Mariusz Pasik

Ćwiczenia polowe z Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 3 roku
koordynator: dr inż. Sławomir Jastrzębski  
miejsce praktyk: Grybów

 • I termin 18-30.07.2022 r. (12 grup 80 osób) 
  prowadzący: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, dr inż. Sławomir
  Jastrzębski

Kierunek: Geodezja i Kartografia II stopień studiów

Ćwiczenia polowe z zakresu Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 1 sem. dla studentów specjalności GIP
koordynator: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska  
miejsce: Warszawa/Kłodawa  

 • termin 26-29.09.2022 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, dr hab. inż. Marek Woźniak, dr inż. Waldemar Odziemczyk, mgr inż. Iwona Jankowska  

Ćwiczenia terenowe z zakresu geodynamiki po 3 sem. dla studentów specjalności GINS
koordynator: dr hab. inż. Andrzej Pachuta
miejsce: Niedzica

 • termin 4-10.09.2022 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Pachuta, dr hab. inż. Ryszard Szpunar, dr inż. Dominik Próchniewicz, mgr inż. Kinga Węzka, dr hab. inż. Janusz Walo, mgr inż. Dorota Marjańska, mgr inż. Maciej Grzymała

Ćwiczenia terenowe z zakresu kartografii mobilnej po 2 sem. dla studentów specjalności KiSIG
koordynator: dr hab. inż. Dariusz Gotlib
miejsce: Bezmiechowa  

 • termin 5-9.09.2022 r.
  prowadzący: dr hab. inż. Dariusz Gotlib , dr hab. inż. Robert Olszewski

Ćwiczenia terenowe z zakresu mobilnych technik pomiarowych na 3 semestrze dla studentów specjalności MMNS
koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła
miejsce: Warszawa

 • termin: ćwiczenia realizowane w trakcie semestru zimowego
  prowadzący: dr inż. Krzysztof Bakuła

Letnia Szkoła Geomatyki – intensywny międzynarodowy program kształcenia projektu NAWA Spinaker
koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła
miejsce: online (1 tydzień), Józefosław, Warszawa (2 tydzień)

  • termin 20.06-1.07.2022
   prowadzący: dr inż. Krzysztof Bakuła

dr inż. Krzysztof Bakuła

Prodziekan ds. studenckich  
i współpracy międzynarodowej