Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro"

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. odbędzie się (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

LINK do wydarzenia 30 września >>> bezpośredni do Cisco Webex.

Hasło: Geodezja2021

-----------------------------------

Organizatorzy Forum:

  • - Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych
      działający na podstawie porozumienia pod nazwą „Geodezja i kartografia w Polsce – nauka i kształcenie”,
  • - Główny Geodeta Kraju,
  • - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Tematyka Forum stanowi szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z kształceniem (na poziomie wyższym) w zakresie geodezji i kartografii, uwzględniając w szczególności wpływ zachodzących  zmian - m. in. w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, postępu naukowo-technicznego czy zmian na rynku pracy.
Istotne będzie przy tym pokazanie dokąd zmierza geodezja i kartografia, jakie są wyzwania edukacyjne i jak powinniśmy kształcić w tym zakresie.

Cześć I Forum (28 września) obejmuje wystąpienia prelegentów (cztery sesje) spośród kadry wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie geodezji i kartografii, przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się geodezją i kartografią oraz  studentów.

Część II Forum (30 września) przewidziana jest, jako Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli uczelni  i otoczenia społeczno-gospodarczego moderowany przez studentów.                

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Udział w FORUM jest bezpłatny.

Skład Komitetu organizacyjnego Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro":

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni (PW) – przewodniczący
dr hab. inż. Anna Bielska prof. uczelni (PW)
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (PW)
dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. uczelni (UWM)
dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. uczelni (AMS)
dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni (UPWr)
dr hab. Paweł Hanus, prof. uczelni (AGH)
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof uczelni (PW)
dr inż. Tomasz Budzyński (PW)
dr inż.  Maria Kowalska
mgr. inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski (AMS)
mgr inż. Michał Grzyb (PW)
mgr inż. Iwona Jankowska (PW)

W organizacji Forum i realizacji zadań uczestniczy również bezpośrednio Komitet organizacyjny Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii.

Harmonogram Forum >>

Szczegółowy program Forum

Rejestracja na Forum >>

Instrukcje dotyczące możliwości udziału on-line lub stacjonarnego oraz linki do rejestracji.

Zabierz głos w dyskusji - ZADAJ PYTANIE

Poniżej zostanie podana osoba kontaktowa - moderator zbierający pytania oraz komentarze.

Partnerami 100-lecia oraz Forum Kształcenia są:

Partner Strategiczny

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partnerzy