Jutro

Wydział Geodezji i Kartografii od lat podąża za trendami rozwijającej się gospodarki.

Jest także wyróżniającym się Wydziałem Politechniki Warszawskiej, która uzyskała miano Uczelni Badawczej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum pt: Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. zorganizowane zostało (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro"

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. odbędzie się (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

-----------------------------------

Jutro w dydaktyce i umiędzynarodowieniu

Wydział w przyszłości kontynuować będzie działalność dydaktyczną w trzech kluczowych kierunkach studiów: geodezji i kartografii, gospodarce przestrzennej i geoinformatyce.

Kształcenie studentów  pozostanie filarem aktywności kadry, ale prawdopodobnie już nie dominującym.
Oferta edukacyjna podążać będzie oczywiście za potrzebami rynku, wymagającymi modernizacji programów kształcenia, gdyż branże nieustannie się zmieniają, a technika rozwija.

Więcej>>>

Jutro w nauce i komercjalizacji badań

Wydział Geodezji i Kartografii będąc w gronie wydziałów Uczelni Badawczej, dąży do coraz większego udziału badań naukowych w obowiązkach jego pracowników.
W działalności Wydziału badania i ich komercjalizacja stanowić będą coraz większy udział w budżecie jednostki.

W tym celu Wydział realizuje końcową fazę budowy całkowicie nowej, nowoczesnej infrastruktury badawczej, która ma umożliwić prowadzenie zaawansowanych badań we współpracy z przemysłem.

Więcej >>>