Harmonogram wydarzeń

Kolorem grafitowym oznaczono wydarzenia 100-lecia Wydziału GiK, a kolorem morelowym - wydarzenia towarzyszące podczas Roku Jubileuszowego.

* Forma wydarzenia zależna od sytuacji epidemicznej