Wydział

Historia Wydziału w pigułce

30 czerwca 1921 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ówczesnego rządu Polski utworzył Wydział Mierniczy na Politechnice Warszawskiej. Na pierwszy rok studiów roku akademickiego 1921/22 przyjęto 38 kandydatów. Program studiów uwzględniał obszerny wykład nauk matematycznych, jako podstawy wyższego miernictwa oraz encyklopedyczne wiadomości ze wszystkich dziedzin, niezbędnych dla każdego inżyniera. W roku 1922 powstały dwie pierwsze katedry: zwyczajna Miernictwa I i nadzwyczajna Miernictwa II (później: Katedra Podstaw Geodezji).