Komitety

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

Prof. dr hab. Alina Maciejewska – przewodnicząca,

Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz,

Dr hab. inż. Krystyna Czarnecka,

Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński,

Prof. dr hab. Piotr Skłodowski.

Komitet organizacyjny

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszym Jubileuszu. W roku Jubileuszu oprócz Uroczystości Centralnych, które odbędą się w czerwcu 2021 zaplanowaliśmy szereg ciekawych wydarzeń, które zapoczątkowała premiera strony internetowej www.gik.pw.edu.pl/100lecie.
W czasach pandemii covid-19, czasach pracy i edukacji zdalnej, strona ta będzie naszym centrum informacyjnym i integracyjnym łączącym różne branże i pokolenia studentów, wykładowców, naukowców, partnerów i sympatyków geodezji, kartografii, gospodarki przestrzennej i inżynierii lądowej z całej Polski i świata. Chcemy wspólnie stworzyć nowoczesne forum do spotkań, wymiany doświadczeń zawodowych i dyskusji. W zależności od sytuacji będziemy na bieżąco podejmować decyzje o formie wydarzeń: zdalnej lub osobistej, na stronie internetowej 100-lecia planujemy udostępniać transmisje większości spotkań, wystaw i sesji naukowych. 5 lat temu, w dwudniowych obchodach 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii zainteresowanie przekroczyło 300 uczestników, którzy osobiście wzięli udział w zorganizowanych przez Wydział wydarzeniach, naszym zamierzeniem jest, aby w Roku Jubileuszowym liczba uczestników wydarzeń była zdecydowanie wyższa. Naszym celem nadrzędnym jest dalszy rozwój Wydziału i pielęgnacja tradycji. Wierzymy, że Państwa udział w Obchodach 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Państwa udział w wydarzeniach Roku Jubileuszowego 2021 przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 100lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni przewodnicząca Komitetu

Prezydium:
1. dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof Uczelni – przewodnicząca,
2. dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. Uczelni – zastępca przewodniczącej,
3. dr inż. Maria Kowalska – sekretarz,
4. mgr Katarzyna Kalinowska – skarbnik;

Koordynatorzy zespołów zadaniowych:
5. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński,
6. dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. Uczelni,
7. dr inż. Józef Iwanicki,
8. dr inż. Paweł Kowalski,
9. mgr inż. Katarzyna Bargieł,
10. mgr inż. Iwona Jankowska,
11. mgr inż. Wojciech Ostrowski,
12. mgr inż. Mariusz Pasik,
13. mgr inż. Arkadiusz Jagura,
14. Izabela Fijałkowska;

Zadaniowy zespół pracowniczy:
15. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. Uczelni,
16. dr inż. Joanna Jaroszewicz,
17. dr inż. Wioleta Krupowicz
18. dr inż. Sławomir Łapiński,
19. dr inż. Robert Łuczyński,
20. dr inż. Małgorzata Radło-Kulisiewicz,
21. dr inż. Alicja Sadowska,
22. mgr inż. Michał Grzyb,
23. mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska,
24. mgr inż. Kinga Węzka,
25. mgr inż. Beata Czajka,
26. mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk;

Zadaniowy zespół studencki:
27. Rafał Białasek,
28. Michał Bodura,
29. Patryk Celiński,
30. Joanna Ceranka,
31. Paweł Czernic,
32. Karolina Delekta,
33. Michał Kozłowski,
34. Magdalena Królikowska,
35. Agnieszka Lemańczyk,
36. Maria Mańk,
37. Piotr Mazur,
38. Monika Morawska,
39. Gabriela Olszewska,
40. Karol Puchała,
41. Gabriela Szewczuk,
42. Łukasz Wilk