Wczoraj

Georeminiscencje … cykl artykułów i wspomnień

Szanowni Państwo,
dzięki uprzejmości redakcji Przeglądu Geodezyjnego, prezentujemy wspomnienia pracowników i absolwentów Wydziału. Artykuły publikowane są od początku roku na łamach czasopisma w cyklu „Georeminiscencje …”. 

Cykl ten powstaje w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia naszego Wydziału, a teksty pisane są przez najznamienitsze postacie związane z naszym Wydziałem, które zechciały się z nami podzielić swoimi refleksjami.

Jego inicjatorem jest wieloletni nauczyciel akademicki, mgr inż. Mariusz Pasik, absolwent Wydziału z 2000 roku, pasjonat historii i kolekcjoner pamiątek geodezyjnych.

Zapraszamy do lektury wspomnień.

U progu kolejnego stulecia

Na zakończenie cyklu "Georeminscencje" publikowanego od początku jubileuszowego roku swoimi wspomnieniami z czasów studenckich dzielą się z nami Dziekan i Prodziekani Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

100 Lat wydziału geodezji i kartografii z perspektywy studenta i pracownika

Prof. dr hab. inż. Wojciech WILKOWSKI
Obecnie zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada uprawnienia zawodowe Nr 27 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Od 1987 do 2015 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”. Dyrektor Instytutu Geodezji Gospodarczej. Twórca i Kierownik Studiów Podyplomowych Wycena nieruchomości. Promotorem 16 rozpraw doktorskich.

GEOREMINISCENCJE WIELOLETNIEGO FOTOGRAMETRY

Prof. dr hab. inz. Aleksandra Bujakiewicz
Pracownik Wydziału GiK PW (1963-1984, 1999-2013), kierownik Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji (1981-1984, 2001-2012), prodziekan ds. nauczania (2005-2008), od 2013 r. roku emeryt PW. W latach 2013-2020 pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, od 2015 do 2019 kierownik katedry Geoinformatyki.

Georeminiscencje, czyli moje kontakty z wybitnymi Profesorami

Dr inż. Bolesław KRYSTOWCZYK
Studiował na Wydziale GiK Politechniki Warszawskiej w latach 1968-1973. W roku 1981 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Autor wielu publikacji w swojej specjalności. Założyciel i pierwszy dyrektor firmy „GEOSERVEX". Pracował jako ekspert między innymi w: Kanadzie, USA, Indiach, Emiratach Arabskich.

Moja droga do geodezji, a w końcu do nawigacji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bolesław ROGOWSKI
Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów w 1966 roku podjął pracę w Katedrze Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Po reorganizacji Wydziału kontynuował pracę w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, zajmując kolejne stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego.

Moja uczelnia.

Prof. dr hab. Janusz B. ZIELIŃSKI

Zakład Geodezji Planetarnej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii, specjalizacja Pomiary Podstawowe. Pracował jako adiunkt w Katedrze Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej. Członek wielu komitetów i komisji krajowych i międzynarodowych, autor ponad 130 publikacji naukowych.

Wspomninie o studiach na Wydziale ...

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy GAŹDZICKI

Geodeta, pionier rozwoju systemów i infrastruktur informacji geoprzestrzennej w Polsce. Prowadził działalność naukową, edukacyjną, organizacyjną i społeczną, autor około 300 publikacji, profesor Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Delft.

Georeminiscencje... geodety z lasu.

Prof. dr hab. inż. Heronim OLENDEREK
Pracownik Wydziału Leśnego SGGW (1963—2012) i Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2013-2021). Autor ponad 260 publikacji z zakresu zastosowań geodezyjnych (geomatycznych) metod badania stanu i zmian środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, parków narodowych i parków zabytkowych.

Georeminiscencje Zenona Andrzeja Kaczyńskiego oraz Michała Stankiewicza

Dr inż. Michał STANKIEWICZ Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1969 r.), wicedyrektor Instytutu Fotogrametrii i Kartografii ds. Dydaktycznych (2002-2007), emeryt od 2011 r.

Dr inż. Zenon Andrzej KACZYŃSKI Absolwent Technikum Geodezyjnego w Warszawie (1963 r.) i Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1971 r.), prodziekan Wydziału ds. Studiów Zaocznych (1999-2002, 2002-2005), emeryt od 2011 r.

PG Geormininiscencje Z.Kaczyński, M.Stankiewicz - PG 4-2021 (pdf, 498,48 kB)

Georeminiscencje Zbigniewa Stępnia

Zbigniew Stępień

Emeryt, w październiku 2020 skończył 80 lat, mieszka w Krakowie, działa jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce i klubie seniorów.
Prowadzi bloga: zyciegeodety.blogspot.com
Zapraszamy do lektury artykułu (Przegląd Geodezyjny nr 3/2021):

Sześćdziesiąt sześć lat prawie jak sto

Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz

Rozpoczął studia w PW w roku 1955. W latach 1960—1962 w Spółdzielni Geodezyjnej „Plan" przy pomiarach miejskich i pomiarach do klasyfikacji gruntów. Od 1961 związany z Politechniką Warszawską. Od 1993 r. profesor nauk technicznych. 1990—1996 dziekan Wydziału GiK. Autor i współautor ponad 360 publikacji, m. innymi map do Atlasu Rzeczpospolitej, the European Geographical Soil Data Base M, Soil Atlas Of Europe. Promotor 10 doktoratów. Od 2011 w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

100 lat warszawskiej ikony geodezji

Prof. dr hab. inż. Stanisław OSZCZAK
Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa Profesor w Instytucie Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Emerytowany Kierownik Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2000—2011). Autor kilkuset prac naukowych z zakresu geodezji satelitarnej i nawigacji, pracownik Harvard-Smithsonian Computer Center 1978/79, Cambridge, Mass., ESA EGNOS Office 1998/99, Bruksela, członek ESA GNSS Advisory Committee 2012—2019, Paryż, wykładowca Baghdad University (1981 —1985), kierownik kilkunastu kontraktów zagranicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Republice Federalnej Niemiec, wykładowca uczelni zagranicznych: New Brunwick University, Kanada, Bochum University, Triest University, Kosice University. Były dyrektor Instytutu Geodezji i Fotogrametrii ART w Olsztynie (1993— 1999). Były dyrektor Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie (1973—1981). Pracownik Powiatowego Biura Geodezji w Ostrołęce (1963—1965). Honorowy Obywatel Olsztyna.

Moja emocjonalna linia geodezyjna

Prof. dr hab. inż. Edward NOWAK
Absolwent Technikum Geodezyjnego w Warszawie — rocznik 1965 oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej — rocznik 1971. W roku 1974 uzyskał stopień doktora, w 1987 doktora habilitowanego, a w 2009 tytuł profesora nauk technicznych. Celem działań naukowych i praktycznych była algorytmizacja obliczeń oraz komputerowe wspomaganie produkcji geodezyjnej. Starał się przestrzegać zasady, że podstawą postępu jest dyskusja oparta na obiektywnych przesłankach. Przenosi się ona w specyficzny sposób na dialog człowiek-komputer sterujący złożonym procesem przetwarzania informacji. Pod koniec 47-letniej pracy na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej kierował Studium Doktoranckim oraz Katedrą Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych.

Georeminiscencje... Ireneusza Wyczałka

Dr hab. inż. Ireneusz WYCZAŁEK, prof. PP
absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu (kierunek geodezja) i Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (kierunek fotogrametria i kartografia), kierownik Pracowni Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji inżynieryjnej oraz zastosowań różnych metod pomiarowych (fotogrametria, GNSS, sensory MEMS) w pomiarach inżynierskich. Wcześniej zaangażowany także w badania teledetekcyjne (z pułapu satelitarnego i lotniczego) z wykorzystaniem technologii GIS oraz w rozwój kartografii numerycznej (SIP) w zastosowaniach geodezyjnych. Inspektor nadzoru szeregu prac geodezyjnych z zakresu wdrażania kartografii numerycznej i cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Członek SGR PTFiT i do niedawna — PTIP. Przedstawiciel Polski w Komisji 6 FIG. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu (Przegląd Geodezyjny nr 1/2021 Rok XCIII ):

Giganci polskiej geodezji

Pierwszy artykuł przedstawiający subiektywne wspomnienia z odrobiną humoru to niezwykle interesujący początek cyklu, który w ciągu całego roku będziemy publikować za Przeglądem Geodezyjnym.

Zapraszamy do lektury. (Przegląd Geodezyjny nr 1/2021 Rok XCIII )

Giganci polskiej geodezji - Mariusz Pasik - PG-1-2021 (pdf, 6,78 MB)

100 lat humoru na WGIK

Szanowni Państwo,
w trakcie 100-lat istnienia naszego Wydziału było wiele zabawnych historii, dotyczących zarówno naszych pracowników, jak i studenckiego życia.

Zapraszamy do przeczytania anegdot i śmiesznych historyjek z życia geodezyjnego.
Jak wiemy specyfiką naszego zawodu jest  dosadny geodezyjnego humoru. Chcielibyśmy go zatem zachować, starając się przy tym nie przekroczyć zasad dobrego smaku i umiaru, który przystoi zachować z racji tak zacnego Jubileuszu.
Mamy nadzieję, że nam się to uda.
A jeżeli przypadkiem... ktoś z Państwa poczuje, że chce się z nami podzielić jakąś zabawną historią związaną z Wydziałem, to bardzo prosimy o przesłanie jej za pośrednictwem formularza w ramach akcji „Podziel się”.
Życzymy dużo śmiechu.

Mapa 100-lecia

Mapa 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ma pokazać w interaktywny sposób aktywność studentów, pracowników i absolwentów naszego Wydziału w różnych zakątkach świata. Chcemy, by na Mapie znalazły się przede wszystkim te projekty i badania, które odbywały się poza granicami naszego kraju. Poza samym pokazaniem miejsca realizacji projektu czy pomiaru ma ona również opowiadać związaną z nim historię – kto i dlaczego tam był, co dokładnie mierzył; ma także zawierać ilustracje w postaci zdjęć i filmów.

Podziel się

Szanowni Absolwenci, Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Rok 2021 dla całej społeczności akademickiej związanej z Naszym Wydziałem jest wyjątkowy. W tym roku przypada Jubileusz 100-lecia powstania Naszego Wydziału. W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w uroczystościach, nie tylko poprzez bezpośrednią obecność w wydarzeniach towarzyszących, lecz także do ich współtworzenia. Jesteśmy pewni, że w Państwa głowach i prywatnych archiwach znajdują się najcenniejsze skarby – wspomnienia tworzące tradycję Naszego Wydziału.  Serdecznie prosimy o podzielenie się tymi skarbami. Pozwoli nam to na stworzenie swego rodzaju repozytorium historii Naszego Wydziału zapisanego w tekstach, zdjęciach i filmach.