Georeminiscencje... Ireneusza Wyczałka

Profesor Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu geodezji inżynieryjnej oraz zastosowań różnych metod pomiarowych (fotogrametria, GNSS, sensory MEMS) w pomiarach inżynierskich.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu (Przegląd Geodezyjny nr 1/2021 Rok XCIII ):