Georeminiscencje Zenona Andrzeja Kaczyńskiego oraz Michała Stankiewicza

Dr inż. Michał STANKIEWICZ Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1969 r.), wicedyrektor Instytutu Fotogrametrii i Kartografii ds. Dydaktycznych (2002-2007), emeryt od 2011 r.

Dr inż. Zenon Andrzej KACZYŃSKI Absolwent Technikum Geodezyjnego w Warszawie (1963 r.) i Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1971 r.), prodziekan Wydziału ds. Studiów Zaocznych (1999-2002, 2002-2005), emeryt od 2011 r.